Tiivistelmä tietosuojaselosteesta:

 • Luottamuksesi on meille tärkeää! Siksi olemme sitoutuneet suojaamaan käyttäjiemme yksityisyyttä
 • Tiedot joita käsittelemme, voidaan jakaa seuraavasti:
  • käyttäjän antamat tiedot
  • verkkopalveluiden ja analyysien avulla johdetut havainnot
 • Tietoja käytetään palveluiden toimittamiseen ja personointiin, asiakaspalveluun, tuotekehitykseen sekä osuvamman mainonnan näyttämiseen.
 • Uskomme datan hyötyihin ja haluamme tarjota käyttäjillemme vaikutus- ja hallintamahdollisuuksia tietojen käsittelyyn liittyen.
 • Suostumuksellasi voimme tarjota sijaintiperusteisia palveluita, jotka perustuvat päätelaitteen sijaintitietojen hyödyntämiseen esimerkiksi paikallisten säätietojen tarjoamiseksi.

Rekisterinpitäjä – Asiakas

 • Henkel Finland Oy (Y-tunnus 0152343-6)
 • Eteläinen rautatiekatu 12, 00100, Helsinki
 • Puhelinnumero: 020 122 3600
 • Sähköposti: koulutus.osasto@henkel.com

Yhteyshenkilö

 • Maria Laitala
 • Eteläinen rautatiekatu 12, 00100, Helsinki
 • Puhelinnumero: 020 122 3677
 • Sähköposti: maria.laitala@henkel.com

Rekisterin nimi

Koulutuksien, tapahtumien ja mainoskirjeiden osallistuja- ja asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelijä joille henkilötietoa siirretään

 • mFabrik Oy (Y-tunnus 1821266-9)
 • Kaikukatu 2C, 00530, Helsinki
 • +358 10 439 2500
 • info@mfabrik.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella tilausten, ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuksien hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät tapahtumaan ilmoittautumiseen, Rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista eikä pyytää sitoutua tapahtumaan osallistumista koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröidyn tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman mahdollistamiseksi.

Lisäksi tietoja säilytetään oletuksena 12kk ilmoittautumisesta, jollei asiakas ole määrittänyt tähän poikkeavaa aikaa.

Yksilöivät tiedot anonymisoidaan, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut.

Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä ovat Rekisterinpitäjän järjestämään tapahtumaan/koulutukseen osallistujia, tai markkinointiluvan antaneita.

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa rekisterinpitäjän tapahtumaan/koulutukseen ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimen, sekä mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan liittyen annetut tarpeelliset tiedot. Rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot tapahtumaan ovat oletuksena. Näitä tietoja käytämme personoituun palveluun ja viestintään, markkinointitarkoituksiin, yhteystietojen helppoon vaihtamiseen:

Etu-ja sukunimi = jotta voimme tunnistaa ja yksilöidä ilmoittautuneen tiedot

Yritys = jotta voimme tunnistaa ja yksilöidä ilmoittautuneen tiedot

Sähköposti = jotta voimme lähettää tapahtumaan liittyvää informaatiota

Puhelinnumero = jotta voimme lähettää tapahtumaan liittyvää informaatiota

Näiden lisäksi keräämme seuraavia tietoja:

Asiakasnumero = jotta voimme tunnistaa ja yksilöidä ilmoittautuneen tiedot

Ruoka-aine allergiat = jotta voimme tapahtumissa huomioida ruoka-aine-allergiat

Linja-autokuljetukset = jotta voimme järjestää tapahtumaan liittyvän kuljetuksen asiakkaan antamalta paikkakunnalta

Säännönmukaiset tietolähteet

Osallistujan ilmoittamat tiedot, asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä, sekä tapahtuman sidosryhmien kesken. Lisäksi rekisteritiedot siirretään määritellylle henkilötietojen käsittelijälle. Tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle sähköpostin ja SMS:n välityksessä. Toimittaja vastaa, että alihankkijoiden järjestelmät ja itse toimijat ovat GDPR yhteensopivia. Näiden toimijoiden toiminnassa edellytetään EU-US Privacy shield mukaista suojausta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

 • pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;
 • tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin
 • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, on hänellä oikeus peruuttaa suostumus, milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
 • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle